• pl
  • en

Oddział Ocynkownia w Opolu

Typ kwalifikacji Wydany przez
Świadectwo członkowstwa Polskie Towarzystwo
Cynkownicze
Certyfikat EN 1090-2:2008+A1:2011,
EN ISO 1461:1999
SLV Halle
Certyfikat EN 1317-5:2007 + A2:2012 Ascquer