• pl
 • en

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Jednym z nadrzędnych celów Spółki jest świadczenie usług w zakresie budownictwa przemysłowego na jak najwyższym poziomie jakościowym, z poszanowaniem i dbałością o środowisko naturalne oraz w zgodzie z literą prawa oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Realizacja oraz rozwój świadczonych usług przez Spółkę są oparte na wiedzy o wymaganiach klienta, wieloletnim doświadczeniu pracowników oraz znajomości rynku.


Jako nadrzędne cele jakości, środowiskowe, bezpieczeństwa i higieny pracy stawiamy sobie:

 • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług poprzez terminowość, rzetelność i elastyczność,
 • wzmocnienie pozycji Spółki na rynku, 
 • rozszerzenie asortymentu wyrobów i świadczonych usług dla pozyskania klientów,
 • minimalizowanie szkodliwego wpływu na otoczenie i ciągły jego monitoring,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • stosowanie się do obowiązujących uregulowań prawnych.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • wdrożenie i doskonalenie procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004,
 • stosowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jego świadomości w zakresie odpowiedzialności za realizowane działania,
 • analizę aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością oraz redukcję wpływu na środowisko naturalne,
 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez naszych klientów,
 • systematyczne badanie poziomu satysfakcji klientów.


Traktując Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki, deklarujemy zapewnienie warunków i zasobów oraz osobiste zaangażowanie w jego wdrożenie i następnie utrzymanie, co powinno zagwarantować, że ustalone cele będą realizowane.

Plik do pobrania
Pobierz

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat PN-N 18001