• pl
  • en

Wymagania techniczne

Aby możliwe było ocynkowanie konstrukcji stalowej zgodnie ze standardami zawartymi w normie EN ISO 1461, musi ona spełniać kilka niezbędnych warunków:

  1. Elementy konstrukcji powinny posiadać otwory technologiczne do ich podwieszenia. Dopuszczalne są inne rozwiązania technologiczne (np. stosowanie specjalnych uchwytów), jednakże położenie ich musi być konsultowane z Ocynkownią.
  2. W przypadku stosowania elementów o przekrojach zamkniętych, konstrukcje powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób umożliwiający swobodny przepływ gazów i cieczy - powinny posiadać specjalne otwory technologiczne.
  3. Konstrukcje powinny być oczyszczone, nie powinny posiadać zawalcowań, zgorzelin, odprysków spawalniczych, powierzchni zabrudzonych farbami, olejami, pokostami, preparatami przeciwodpryskowymi, smołami żywicznymi itp. Zanieczyszczenia te powinny być usunięte przez zleceniodawcę. W przeciwnym wypadku Ocynkownia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu nieciągłości powłok. Nierówności na powierzchni stali (zawalcowania, wżery korozyjne i zgorzelinowe, odpryski spawalnicze) stają się po cynkowaniu bardziej widoczne.
  4. Konstrukcje powinny być wykonane z jednego gatunku stali, w której zawartość krzemu powinna być mniejsza od 0,03 % lub mieścić się w przedziale 0,15 % do 0,25 %. Proporcje łączonych ze sobą elementów o różnych grubościach nie powinny przekraczać 1:4.
  5. W konstrukcji nie mogą występować naprężenia, ponieważ specyfika procesu cynkowania może doprowadzić do deformacji lub uszkodzeń elementów, dotyczy to w szczególności różnego rodzaju blach i elementów przyspawanych do nich.
  6. Konstrukcje nie powinny posiadać małych szczelin lub wnęk np. przy połączeniach spawanych, ponieważ po ocynkowaniu wylewać się będą z nich resztki topnika, pogarszając jakość i wygląd powłoki (tzw. „rdzawe wycieki”).
  7. W przedmiotach nieprzystosowanych do cynkowania ogniowego mogą się gromadzić popioły, tworzyć sople cynku oraz miejsca niedocynkowane, co pogorszy wygląd i jakość powłoki.
Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego (mm) mniejsze niż:
Minimalna średnica otworów (mm) w przeciwległych końcach profilu przy liczbie otwarć:
okągły kwadratowy prostokątny 1 2 3
15 15 20x10 8    
20 20 30x15 10    
30 30 40x20 12 10  
40 40 50x30 14 12  
50 50 60x40 16 12 10
60 60 80x40 20 12 10
80 80 100x60 20 16 12
100 100 120x80 25 20 12
120 120 160x80 30 25 16
160 160 200x120 40 25 16
200 200 260x140 50 30 16

 


Kliknij, aby otworzyć przykłady konstruowania w większej rozdzielczości:

Przykłady konstruowania